ส.ส.เสรีรวมไทย แจ้งปัญหาพี่น้องประชาชนชาวแก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี

นางสาวธนพร โสมทองแดง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย หารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชานชน

ต.แก่งเสี้ยนจ.กาญจนบุรี ไม่มีที่ทำกิน ไม่มีที่อยู่อาศัย และ ไม่มีระบบสาธารณูปโภค ณ.รัฐสภาใหม่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ส.ส.เสรีรวมไทย แจ้งปัญหาพี่น้องประชาชนชาวแก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี

นางสาวธนพร โสมทองแดง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย หารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชานชน ต.แก่งเสี้ยนจ.กาญจนบุรี ไม่มีที่ทำกิน ไม่มีที่อยู่อาศัย และ ไม่มีระบบสาธารณูปโภค ณ.รัฐสภาใหม่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

Posted by พรรคเสรีรวมไทย on Wednesday, 21 August 2019